Апартаменти

Жилищната част се помещава в 2 входа - А и Б, и обхваща
етажите от 2 до 9 включително.

Етаж

Вход