Паркинг

Сградата разполага с паркоместа, обхващащи
2 подземни етажа.

Етаж

Склад Склад ап.12 Гараж ап.12 Склад ап.23/26 Гараж ап.23/26 Склад ап.26 Гараж ап.26 Склад ап.24 Гараж ап.24 Склад ап.25 Гараж ап.25 Склад ап.24 Гараж ап.24 Склад ап.24 Гараж ап.24 Склад Склад ап.21 Гараж ап.21 Гараж ап.9 Гараж ап.5 Гараж ап.5 Гараж ап.21 Гараж ап.16 Гараж ап.3 Гараж ап.3 Склад ап.3 Склад ап.7 Гараж ап.7 Техн. помещение Техн. помещение Паркомясто ап.12 Паркомясто ап.16 Коридор