Паркинг

Сградата разполага с паркоместа, обхващащи
2 подземни етажа.

Етаж

Склад Склад ап.1 Гараж ап.1 Склад ап.4 Гараж ап.4 Склад ап.6 Гараж ап.6 Склад ап.8 Гараж ап.8 Склад ап.13 Гараж ап.13 Склад ап.10 Гараж ап.10 Склад ап.14 Гараж ап.14 Склад ап.17 Гараж ап.17 Склад ап.22 Гараж ап.22 Склад ап.20 Гараж ап.20 Склад ап.11 Гараж ап.11 Склад ап.18 Гараж ап.18 Гараж ап.18 Гараж ап.11 Гараж ап.20 Гараж ап.19 Гараж ап.9 Гараж ап.15 Паркомясто ап.19 Склад ап.19 Паркомясто ап.15 Паркомясто ап.10 Техн. помещение Техн. помещение Коридор Детски колички, ATV, велосипеди и др.